• 30724626_1256408694492777_5766972267602903040_n89
 • 30698770_1256420567824923_4802521332468154368_n
 • 30709584_1256421084491538_1033595398884687872_n
 • 30657037_1256408351159478_5673994094024589312_n
 • 30714166_1256407814492865_2333883021033209856_n
 • 30698319_1256408621159451_8484505106367119360_n
Tin tức
Tin tức
            Hướng tới ngày Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2018. Nhằm giáo dục cho các em HS nhà trường truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", truyền thống yêu nước, biết ơn các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Sáng ngày 16/4/2018, trường tiểu học Thọ Sơn tổ chức cho các em HS khối lớp 4 đi xem phim tìm ...
> Xem chi tiết

Phần mềm - Office 2010 "Office 14"

Phần mềm - Office 2010 "Office 14"

Ngày nay, người dùng đang phải đối mặt với những thách thức liên quan đến việc quá tải thông tin, như đống thông tin phức tạp và phân tán; khối lượng ...
 • 30724626_1256408694492777_5766972267602903040_n89
 • 30698770_1256420567824923_4802521332468154368_n
 • 30709584_1256421084491538_1033595398884687872_n
 • 30657037_1256408351159478_5673994094024589312_n
 • 30714166_1256407814492865_2333883021033209856_n
 • 30698319_1256408621159451_8484505106367119360_n
Tin tức
Tin tức
            Hướng tới ngày Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2018. Nhằm giáo dục cho các em HS nhà trường truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", truyền thống yêu nước, biết ơn các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Sáng ngày 16/4/2018, trường tiểu học Thọ Sơn tổ chức cho các em HS khối lớp 4 đi xem phim tìm ...
> Xem chi tiết

Phần mềm - Office 2010 "Office 14"

Phần mềm - Office 2010 "Office 14"

Ngày nay, người dùng đang phải đối mặt với những thách thức liên quan đến việc quá tải thông tin, như đống thông tin phức tạp và phân tán; khối lượng ...