• 30724626_1256408694492777_5766972267602903040_n89
 • 30698770_1256420567824923_4802521332468154368_n
 • 30709584_1256421084491538_1033595398884687872_n
 • 30657037_1256408351159478_5673994094024589312_n
 • 30714166_1256407814492865_2333883021033209856_n
 • 30698319_1256408621159451_8484505106367119360_n
Tin tức
Tin tức
“Năm học 2017 – 2018 là năm thành công, ghi nhận những cố gắng liên tục của ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ, trong đó không thể không kể đến nỗ lực của cô và trò Trường Tiểu học Thọ Sơn (TP. Việt Trì) khi có 2 học sinh tham dự cuộc thi Olymplic Toán Châu Á Thái Bình Dương đều đoạt giải cao”- đó là lời khảng định của ông Nguyễn Minh Tường, Giám đốc sở ...
> Xem chi tiết

Phần mềm - Office 2010 "Office 14"

Phần mềm - Office 2010 "Office 14"

Ngày nay, người dùng đang phải đối mặt với những thách thức liên quan đến việc quá tải thông tin, như đống thông tin phức tạp và phân tán; khối lượng ...
 • 30724626_1256408694492777_5766972267602903040_n89
 • 30698770_1256420567824923_4802521332468154368_n
 • 30709584_1256421084491538_1033595398884687872_n
 • 30657037_1256408351159478_5673994094024589312_n
 • 30714166_1256407814492865_2333883021033209856_n
 • 30698319_1256408621159451_8484505106367119360_n
Tin tức
Tin tức
“Năm học 2017 – 2018 là năm thành công, ghi nhận những cố gắng liên tục của ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ, trong đó không thể không kể đến nỗ lực của cô và trò Trường Tiểu học Thọ Sơn (TP. Việt Trì) khi có 2 học sinh tham dự cuộc thi Olymplic Toán Châu Á Thái Bình Dương đều đoạt giải cao”- đó là lời khảng định của ông Nguyễn Minh Tường, Giám đốc sở ...
> Xem chi tiết

Phần mềm - Office 2010 "Office 14"

Phần mềm - Office 2010 "Office 14"

Ngày nay, người dùng đang phải đối mặt với những thách thức liên quan đến việc quá tải thông tin, như đống thông tin phức tạp và phân tán; khối lượng ...