16/03/11  Học sinh giỏi các cấp  115
Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 3, 4 cấp thành phố năm học 2010 - 2011. Chiều ngày 15/3/2011 nhà trường đã tổ chức thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 3, 4. Đã chọn được đội học sinh dự tuyển cấp thành phố.