25/03/11  Tin giáo dục  104
GD&TĐ)-“Tôi trân trọng kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành GD&ĐT, bằng tấm lòng nhân ái, với truyền thống nhân văn cao cả của người Việt Nam và tinh thần hữu nghị Việt – Nhật, hãy sẵn sàng, tích cực ủng hộ, vận động người thân, các em HSSV trợ giúp nhân dân ...
 25/03/11  Tin giáo dục  99
GD&TĐ)-Đó là một câu trong bài ca cổ động thực học của trường Đông Kinh nghĩa thục chống lại lối học cử nghiệp của Tống nho.
 08/12/10  Tin giáo dục  96
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
 08/12/10  Tin giáo dục  96
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2005;
 25/11/10  Tin giáo dục  127
Tăng cường giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh (HS) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2010-2011. Một trong những yếu tố góp phần quan trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ này chính là đội ngũ giáo viên chủ nhiệm (GVCN).
 24/11/10  Tin giáo dục  79
Giải Bóng đá HKPĐ truyền thống của học sinh Tiểu học và THCS toàn quốc lần thứ VIII đã được tổ chức thành công tại 4 khu vực: Phú Thọ, Hà Nội, Bình Dương, Vĩnh Long và vòng chung kết tại Thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa từ ngày 02/4/2010 đến 28/6/2010.