25/03/11  Tin giáo dục  78
GD&TĐ)-“Tôi trân trọng kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành GD&ĐT, bằng tấm lòng nhân ái, với truyền thống nhân văn cao cả của người Việt Nam và tinh thần hữu nghị Việt – Nhật, hãy sẵn sàng, tích cực ủng hộ, vận động người thân, các em HSSV trợ giúp nhân dân ...
 25/03/11  Tin giáo dục  68
GD&TĐ)-Đó là một câu trong bài ca cổ động thực học của trường Đông Kinh nghĩa thục chống lại lối học cử nghiệp của Tống nho.
 08/12/10  Tin giáo dục  70
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
 08/12/10  Tin giáo dục  68
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2005;
 25/11/10  Tin giáo dục  87
Tăng cường giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh (HS) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2010-2011. Một trong những yếu tố góp phần quan trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ này chính là đội ngũ giáo viên chủ nhiệm (GVCN).
 24/11/10  Tin giáo dục  57
Trong thời gian vừa qua, tình trạng học sinh phổ thông tham gia đánh nhau tiếp tục diễn biến phức tạp. Điển hình là các vụ học sinh dùng hung khí đánh nhau trong trường học, trước cổng trường, học sinh nữ đánh nhau hội đồng, làm nhục bạn gây hậu quả nghiêm trọng và bức xúc trong dư luận xã hội.